Apaingo amabirjinak 50 urte

 

edukiak © Burumendi Mendizale Elkartea 2022Bluekeak egina